საბავშვო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში (თელავი)

გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2021    /    ძალაშია: 30 აგვისტო 2021

 კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/11a-2021

 

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ვარდისუბანში (თელავი).

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

tenders.procurement.gov.ge/public/