დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 8 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის საფონდო საცავის აღჭურვა

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/22-2024

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის საფონდო საცავის აღჭურვა
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 8 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის დიდაქტიკური აპარატის ბეჭდვითი პროდუქცია

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/20-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის დიდაქტიკური აპარატის ბეჭდვითი პროდუქცია.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 4 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის მსხვილი სახის ტექნიკის შესყიდვა

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/19-2024

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის მსხვილი სახის ტექნიკის შესყიდვა
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის საფონდო ინვენტარის შესყიდვა

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/18-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის საფონდო ინვენტარის შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის მუზეუმისთვის სტელაჟების შესყიდვა

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/17-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის მუზეუმისთვის სტელაჟების შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის მცირე ზომის ნივთების შესყიდვა

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/16-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის მცირე ზომის ნივთების შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის გარე სივრცის მოვლა

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/14-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის გარე სივრცის მოვლა.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის საზოგადოებრივი და სამუშაო სივრცეების ავეჯის დამზადება

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/15-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის საზოგადოებრივი და სამუშაო სივრცეების ავეჯის დამზადება.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის გარე სივრცის მოწყობა

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/13-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის გარე სივრცის მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2024

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის სკამების და მაგიდების მიწოდება

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/12-2024
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისთვის სკამების და მაგიდების მიწოდება.