წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 30 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 30 მაისი 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს პოლიეთილენის და ფოლადის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდგენას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

 

                   მოწვევა წაღვერი_EIB-WIMPII-18