ახალციხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 29 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 29 მაისი 2014

          საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდგენას.

     

           დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

         

         მოწვევა ახალციხე_EIB-WIMPII-17