ონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 27 მაისი 2014
საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ამორტიზებული სარეგულაციო მოწყობილობების შეცვლას.
დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.