წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 17 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 19 მაისი 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს (სხვადასხვა დიამეტრის), ჭაბურღილების მოწყობას, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

 
დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.