„გზების რეაბილიტაცია სოფელ ჯალაურთაში (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)“

გამოქვეყნებულია: 13 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 10 სექტემბერი 2020

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „გზების რეაბილიტაცია სოფელ ჯალაურთაში (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)“ - SRMIDP- AF/CW/NCB/2-2020

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=363756&lang=ge