ხონის მუნიციპალიტეტში სოფ. გორდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 9 სექტემბერი 2020

 ხონის მუნიციპალიტეტში სოფ. გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011105 ელექტრონული ტენდერი. 

ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე: