ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია #EIB/MIMP/W/NCB/81-2019

გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2019    /    ძალაშია: 19 ივლისი 2019

 კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/81-2019

 
საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია.
 

მიწოდების/სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობაა: 365 დღე სამუშაოების დაწყებიდან.

კონტრაქტის სავარაუდო ღირებულებაა: 9,403,676.00 ლარი

ტენდერის გახსნის თარიღია: 2019 წლის 19 ივლისი 15:00 საათი.

 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: