სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    ძალაშია: 17 ივნისი 2019

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=305317&lang=ge