ქ. ქუთაისში დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერიის რეაბილიტაციისა და გაფართოების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ამავე დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 23 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 7 მაისი 2019

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190002370 ქალაქ ქუთაისში დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერიის რეაბილიტაციისა და გაფართოების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების  სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

 
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2019 წლის 23 აპრილი
 
წინადადებების მიღება იწყება: 2019 წლის 04 მაისს
 
წინადადებების მიღება მთავრდება: 2019 წლის 07 მაისს, 15:00 საათზე
 
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება: 180,000.00 ლარი, დღგ-ს გათვალისწინებით 
 
 
დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი ბმული: