გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში (ს/კ 87.07.09.726) 110 ბავშვზე გათვლილი და სოფ. კუმისში (ს/კ 81.24.03.162) 90 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 10 მაისი 2019

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190007660, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში (ს/კ 87.07.09.726) 110 ბავშვზე გათვლილი და სოფ. კუმისში (ს/კ 81.24.03.162) 90 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3`379`029.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 10 მაისს 16:00 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული: 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=302146&lang=ge