განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. გორში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (66.45.02.055) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 14 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 28 დეკემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009635 ელექტრონულ ტენდერს  ქ. გორში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (66.45.02.055) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 882  ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 28 დეკემბერს 14:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=287670&lang=ge