დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 15 ივლისი 2021

ბაზრის კვლევა ფასების დადგენის მიზნით - საბავშვო ბაღებში და საჯარო სკოლებში გამძლე ქსელთან დაკავშირებული PV სისტემის დაყენების მიზნით პროექტირების, დანადგარის შესყიდვისა და ინსტალაციის მომსახურების შესასყიდად

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აწარმოებს ბაზრის კვლევას ფასების დადგენის მიზნით, საბავშვო ბაღებში და საჯარო სკოლებში გამძლე ქსელთან დაკავშირებული PV სისტემის დაყენების მიზნით პროექტირების, დანადგარის შესყიდვისა და ინსტალაციის მომსახურების შესასყიდად.
გამოქვეყნებულია: 29 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 29 ივლისი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ძველ ანაგაში

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/09a-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ძველ ანაგაში.
გამოქვეყნებულია: 22 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 22 ივლისი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში (ლანჩხუთი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/03c-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად სოფელ ხაჯალიაში.
გამოქვეყნებულია: 18 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 19 ივლისი 2021

ჭყეპნარასა და საბუკიას უბნების გზების რეაბილიტაცია სოფელ მეორე ობჩაში (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

SRMIDP-AF/CW/ICB/4-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ჭყეპნარასა და საბუკიას უბნების გზების რეაბილიტაცია სოფელ მეორე ობჩაში (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)
გამოქვეყნებულია: 18 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 19 ივლისი 2021

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება - ფაზა 3

კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/43-2021

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება - ფაზა 3.
გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 29 ივლისი 2021

ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის მშენებლობა ქ.ზუგდიდში

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/018-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება ქ.ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად.
გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 19 ივლისი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფოთში

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/03a-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ფოთში.
გამოქვეყნებულია: 14 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2021

ქ. სამტრედიის, (კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე) N12 საჯარო სკოლის (ს.კ.: 34.08.65.115) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა NAT210010706 ელექტრონული ტენდერი

ქ. სამტრედიის, (კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე) N12 საჯარო სკოლის (ს.კ.: 34.08.65.115) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210010706 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 14 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2021

ქ. ქუთაისის, (კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე) N14 საჯარო სკოლის (ს.კ.: 03.01.23.127) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა NAT210010704 ელექტრონული ტენდერი

ქ. ქუთაისის, (კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე) N14 საჯარო სკოლის (ს.კ.: 03.01.23.127) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210010704 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 10 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2021

ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - ინდივიდუალური კონსულტანტი აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში განთავსებული ტელესკოპის რეაბილიტაციისათვის

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/16-2021
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: ინდივიდუალური კონსულტანტი აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში განთავსებული ტელესკოპის რეაბილიტაციისათვის.