გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 14 დეკემბერი 2017    /    ძალაშია: 16 იანვარი 2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია.

 

პროექტი ითვალისწინებს გელათის მონასტრის სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოებს, რომლის მიზანია გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის სრული რეაბილიტაციისთვის აუცილებელი ქმედებების განხორციელება, კერძოდ:

·                     ტაძრის ეკვდერების კარნიზების რეაბილიტაცია.

·                     ეკვდერების მოჭიქული კრამიტით გადახურვა

·                     გამოვლენილი ისტორიული ლორფინის აღდგენა

·                     აღმოსავლეთ, დასავლეთ და სამხრეთ ცოკოლის რეაბილიტაცია

·                     ტაძრის სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=251796&lang=ge