განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ფონდის ოფისის დაცვით მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 8 დეკემბერი 2017    /    ძალაშია: 15 დეკემბერი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT170014048 ოფისის  დაცვით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 75000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 15 დეკემბერს 16:00 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული

 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=248781&lang=ge