მარტვილისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში, პროგრამა ,,განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში, მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები აქტიურ ფაზაშია

21 ნოემბერი 2021