თელავში საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა მიმდინარეობს

27 სექტემბერი 2019