ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია დასრულდა

18 ივლისი 2013