დოკუმენტები

7 სექტემბერი 2023

აუდიტორული დასკვნები

2023 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Moore Stephens“-ის; „EY”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2022 წლის საქმიანობის შემოწმება

1 ივნისი 2023
დონორი: ADB

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“ საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.
16 მაისი 2023
დონორი: ADB

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის სოციალური მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“ საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.
1 მარტი 2023
მუნიციპალიტეტი: ადიგენი
დონორი: WB

ციხისუბანი-ღორთუბანი-ზედუბანი-აფიეთის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი - ციხისუბანი-ღორთუბანი-ზედუბანი-აფიეთის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის (SRMIDP-AF) დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვეპროექტით გათვალისწინებულია ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ციხისუბანის, ღორთუბანის, ზედუბანის და აფიეთის დამაკავშირებელი, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
1 მარტი 2023
მუნიციპალიტეტი: სამტრედია
დონორი: WB

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში გამოჩინებული-ზანდოს გზის რეაბილიტაცია

ქვეპროექტის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი, და სოფლების: გამოჩინებულის და ზანდოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, რომელიც ზანდოს მთის წვერზე არსებულ მონასტერთან მიდის. სარეაბილიტაციო გზის მონაკვეთის სიგრძეა 5,622 მ. ქვეპროექტით გათვალისწინებულია ასფალტო-ბეტონის საფარის ორი შრის, გზის 4-4.5 მ სიგანის სავალი ნაწილის, ტროტუარების, ეზოებში შესასვლელების, შეერთებების, სადრენაჟე მილების და კიუვეტების მოწყობა.
1 მარტი 2023
მუნიციპალიტეტი: სიღნაღი
დონორი: WB

გზების რეაბილიტაცია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში

ქვეპროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბის გზების რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო მონაკვეთებია:
26 დეკემბერი 2022
დონორი: ADB

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“ საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.
8 სექტემბერი 2022
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ქალაქ ზუგდიდში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის მშენებლობას ქალაქ ზუგდიდში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში.
10 აგვისტო 2022
მუნიციპალიტეტი: თანეთი
დონორი: WB

სოფელ ჭურჭელაურებისა და სოფელ ზემო არტანის დამაკავშირებელი გზის 10კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი - „სოფელ ჭურჭელაურებისა და სოფელ ზემო არტანის დამაკავშირებელი გზის 10კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია“ ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის (SRMIDP-AF) დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს, არსებული გზის 9,610 მ სიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციას, რომელიც წარმოადგენს თიანეთის მუნიციპალიტეტის შემდეგი სოფლების: ჭურჭელაურის, მამადაანების, ლიშოს, ბოდახევას, თეთრაულების, ქვემო და ზემო არტანების დამაკავშირებელ გზას.
5 აგვისტო 2022
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: WB

საბაზისო და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა თბილისის ეროვნულ პარკში

ქვე-პროექტი ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში (RDP 3), რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. თბილისის ეროვნულ პარკში საბაზისო და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ქვე-პროექტის მიზანია საბაზისო და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, თბილისის ეროვნული პარკის ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით.