დოკუმენტები

28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ტყიბული
დონორი: WB

„მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი „მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

“კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა”

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი “კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა”.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

“გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია”

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი “გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია”.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

„გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საყრდენი კედლის მოწყობა“

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი „გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საყრდენი კედლის მოწყობა“.
20 იანვარი 2020

აუდიტორული დასკვნა

2019 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2018 წლის საქმიანობის შემოწმება
(პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება.
23 ოქტომბერი 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: GOG

ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N1933 განკარგულების საფუძველზე, ახორციელებს ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საჭირო მომსახურების შესყიდვას. 
10 ოქტომბერი 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა

ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N1933 განკარგულების საფუძველზე, ახორციელებს ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საჭირო მომსახურების შესყიდვას.
20 აგვისტო 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: GOG

სგშ - სკოპინგის განცხადება - ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N1933 განკარგულების საფუძველზე, ახორციელებს ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საჭირო მომსახურების შესყიდვას.
21 ივნისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ყაზბეგი
დონორი: WB

დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი, მეორე ფაზა

ქვე-პროექტი ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში (RDP 3), რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსში შემავალი სამი შენობის - ისტორიული მუზეუმის შენობის, ალ. ყაზბეგის სახლ-მუზეუმისა და ნიკოლოზ ყაზბეგის (ალ. ყაზბეგის ბიძა) სახლის რეაბილიტაციას, ასევე მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობას.
27 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ბორჯომი

სოფელ მიტარბისთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და დიდველთან პარკინგის მოწყობა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

ქვე-პროექტი განხორციელდება სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური ფონდის მიერ“ საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით. ქვე-პროექტისთვის საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადდა მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით.