დოკუმენტები

5 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ბათუმი
დონორი: WB

ბათუმის N5 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 19 ივლისს 12:30 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ბათუმის N 5 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ბათუმის N5 საჯარო სკოლის შენობაში.
1 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ოზურგეთი
დონორი: WB

ნარუჯას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 20 ივნისს 11:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ნარუჯას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ნარუჯას საჯარო სკოლის შენობაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.
1 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 29 ივნისს 16:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ქუთაისის N 28 საჯარო სკოლის შენობაში.
29 ნოემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 27 ივნისს 11:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის შენობაში.
28 ნოემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ბაღდათი
დონორი: WB

ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 29 ივნისს 14:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის შენობაში.
24 ნოემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ქარელი
დონორი: WB

დაბა აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 13 ოქტომბერს 14:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის „აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლის შენობაში.
15 ნოემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ტყიბული
დონორი: WB

ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 27 ივნისს 14:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის შენობაში.
13 ნოემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: თერჯოლა
დონორი: WB

თერჯოლის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 27 ივნისს 16:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “თერჯოლის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის შენობაში.
7 ნოემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: WB

ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 12 აპრილს, 13:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის „ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“ გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ციხისძირის საჯარო სკოლის შენობაში.
6 ნოემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

თელავის #2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 11 აპრილს, 14:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის „თელავის #2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“ გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა თელავის მუნიციპალიტეტის #2 საჯარო სკოლის შენობაში.