ველისციხის ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი

5 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: ADB

 პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერითპროექტი ითვალისწინებს ველისიცხის ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაციას.

პროექტისათვის მომზადებულია მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

LD20_LARP-Velistsikhe%20Urban%20Upgrade.pdf 

storage/assets/file/documents/Velistsikhe%20%20LARP%20Final_GEO.pdf