ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ოპერირება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

17 აპრილი 2018
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: SIDA

ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს (SIDA) საშუალებით. მსოფლიო ბანკი არის პროექტის ადმინისტრაციული ორგანიზაცია, ხოლო პროექტის განმახორციელებელია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტი მოიცავს  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ორინაგებობის მშენებლობას. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში მომზადებულია წყალტუბოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (სიმძლავრით 6171 მ3/დღღ) მშენებლობისა და ოპერირების ქვე-პროექტისთვის. 

 

EIA Tskaltubo WWTP GEO