„შატო თელავთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ელექტროენერგიის, წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, თელავის მუნიციპალიტეტი

16 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში „შატო თელავთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 1230 მ), ელექტროენერგიის, წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას.

 

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

გმგ- შატო თელავი