დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაცია

29 სექტემბერი 2017
მუნიციპალიტეტი: ადიგენი
დონორი: WB

პროექტი ითვალისწინებს დაბა აბასთუმნის ისტორიული უბნის რეაბილიტაცია, ტურისტულად მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ცენტრალური უბანი მცირე სკვერითა და ისტორიული განაშენიანებით,

გამორჩეული კულტურული ღირებულების მქონე ურბანული მონაკვეთია, რომლის რეაბილიტაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს როგორც საკუთრივ დაბის, ასევე ზოგადად რეგიონისათვის.

განხორციელებული სამუშაოები ხელს შეუწყობს დაბის მაცხოვრებელთა და სტუმართა დასასვენებელი და ტურისტული მომსახურების პირობების სრულყოფას.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP 3) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

 

ქვე-პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

aRAP-Geo