აუდიტორული დასკვნა

1 სექტემბერი 2017

2017 დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2016 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად საქმიანობის  ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება.

წარმოგიდგენთ : მგფ-ის (როგორც ორგანიზაციის) და შემდეგი პროექტების (იხილეთ ბმული) აუდიტორულ დასკვნებს:

 

მგფ -ის(ორგანიზაციის) აუდიტორული დასკვნა

 

რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტის აუდიტორული დასკვნა

 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 4

 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა- ტრანში 2

 

რეგიონალური განვითარების პროექტის (კახეთი) აუდიტორული დასკვნა

 

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტის აუდიტორული დასკვნა

 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 3

 

რეგიონალური განვითარების მეორე პროექტის (იმერეთი) აუდიტორული დასკვნა

 

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის აუდიტორული დასკვნა

 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 1