კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

24 ნოემბერი 2015

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის აკათედრო ტაძრისა და სამრეკლოს რეაბილიტაცია, კედლის გამაგრება ტაძრის გარშემო და საკათედრო ტაძრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

 

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

კაცხის მონასტრის რესტავრაცია, განახლებული გარემოსდავითი მიმოხილვა