კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0112, დ. აღმაშენებლის 150. მე-3 სართული

ტელეფონი: (99532) 2437001; 2437002; 2437003; 2437004
ფაქსი: (99532)2437077
ელ-ფოსტაmdf@mdf.org.ge
 
 
 

ტელეფონი: (99532)  2437001; 2437002; 2437003