განცხადებები

30 სექტემბერი 2019
მუნიციპალიტეტი: ყაზბეგი
დონორი: GOG

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური უბნის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტირების საჯარო განხილვა

გაცნობებთ, რომ ამა წლის 3 ოქტომბერს, 13-საათზე, გაიმართება, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური უბნის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტირების ესკიზური პროექტის საჯარო განხილვა ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
20 აგვისტო 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: GOG

სგშ - სკოპინგის განცხადება - ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N1933 განკარგულების საფუძველზე, ახორციელებს ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საჭირო მომსახურების შესყიდვას.
22 ივლისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საყრდენი კედლის მოწყობა

ქვე-პროექტი ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული განვითარების პროგრამის (RDP 2) ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს გელათის მონასტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციასა და საყრდენი კედლის მოწყობას.
3 ივნისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ბათუმი
დონორი: ADB

ბათუმის ნაპირდაცვა და სანაპირო ზოლის მოწყობა მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა SUTIP 4 საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან

2019 წლის 6 ივნისს 11:00 საათზე, ქ. ბათუმში ლეხ და მარია კაჩინსკის #23 - ში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. დამსწრე საზოგადოებას მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია 2019 წლის ზაფხულის სეზონზე სანაპირო ზოლის გარკვეული მონაკვეთის გახსნისა და ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომების შესახებ. .
23 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზა, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა SUTIP 3

საინფორმაციო შეხვედრა ფონიჭალის დასახლების მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსებში მცხოვრებ მხედველობადაქვეითებულ პირებთან
23 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზა, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა SUTIP 3

საინფორმაციო შეხვედრა ფონიჭალის დასახლებაში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მაცხოვრებლებთან
17 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ვანი
დონორი: WB

ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის: ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2019 წლის 21 მაისს 14:00 საათზე, ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში (მისამართი: ქ. ვანი, თავისუფლების ქუჩა N65) გაიმართება ქვე-პროექტის - ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის: ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
10 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ბორჯომი
დონორი: WB

ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაცია და მუზეუმად ადაპტაცია

2019 წლის 14 მაისს 13:00 საათზე, ქალაქ ბორჯომში, კერძოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაცია და ადაპტაცია მუზეუმად“ გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტის საჯარო განხილვა.
8 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ადიგენი
დონორი: GOG

დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (სამუშაო ვერსია)

დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პრეზენტაცია
4 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ადიგენი
დონორი: GOG

დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვა

2019 წლის 6 მაისს, 12:00 საათზე, ადიგენის მუნიციპალიტეტის შენობაში გაიმართება დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვა.
პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში. პროექტი ითვალისწინებს დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის დოკუმენტის მომზადებას.