ტენდერის შედეგები

17 ივლისი 2019

აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის (2017, 2018 და 2019 ფისკალური წლებისთვის)

აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის (2017, 2018 და 2019 ფისკალური წლებისთვის)
8 ივლისი 2019

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია
8 ივლისი 2019

ზესტაფონისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების სოფლების ობჩასა და როდინაულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ: ზესტაფონისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების სოფლების ობჩასა და როდინაულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
5 ივლისი 2019

ზესტაფონისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების სოფლების ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება ტენდერის  ზესტაფონისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების სოფლების ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია შედეგის შესახებ
5 ივლისი 2019

გადაწყვეტილება ტენდერის შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში ნაფეტვრებიდან ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის და ლისი-მუხაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება ტენდერის შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში ნაფეტვრებიდან ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის და ლისი-მუხაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია
2 ივლისი 2019

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ს/კ.43.25.42.002) სოფ. დარჩელში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

მიმდინარე წლის 2 ივლისს ელ-ტენდერის NAT190007556 შედეგების მიხედვით ტენდერში გამარჯვებულთან - ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობსთან "ელემენტ კონსტრაქშენ ენდ დიზაინ" დაიდო ხელშეკრულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ს/კ.43.25.42.002) სოფ. დარჩელში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე.