ტენდერის შედეგები

16 ნოემბერი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „სოფელ ქვემო ნატანების საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“ (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი) #IBRD/I2Q/CW/NCB/08-2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „სოფელ ქვემო ნატანების საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“ (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი) #IBRD/I2Q/CW/NCB/08-2023
8 ნოემბერი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. თბილისში N76 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა“, # CEB/EE/W/NCB/11-2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. თბილისში N76 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა“, # CEB/EE/W/NCB/11-2023
6 ნოემბერი 2023

პროექტის მონიტორინგი და შეფასება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინასებისთვის - SRMIDP-AF/C/DS/4-2023

პროექტის მონიტორინგი და შეფასება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინასებისთვის - SRMIDP-AF/C/DS/4-2023
31 ოქტომბერი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ იგოეთის საჯარო სკოლის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები"

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ იგოეთის საჯარო სკოლის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები"
25 ოქტომბერი 2023

„გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ"_დაბა ნარუჯას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი)

„გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ"_დაბა ნარუჯას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი)