ტენდერის შედეგები

14 ნოემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაზისუბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია - #EIB/MIMP/W/NCB/24-2016

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ.
ვაზისუბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია
14 ნოემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა- სკინდორის გზის რეაბილიტაცია - #EIB/MIMP/W/NCB/22-2016

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა-
სკინდორის გზის რეაბილიტაცია.