ტენდერის შედეგები

28 ოქტომბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ბათუმის ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (SUTIP) მეოთხე ტრანშის ფარგლებში ბათუმის ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ტენდერზე მიღებულია გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ. გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილი ინგლისურ ენაზე: