ტენდერის შედეგები

25 აპრილი 2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ნარუჯა-ლაითურის გზის რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ნარუჯა-ლაითურის გზის რეაბილიტაცია
22 აპრილი 2019

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტი (RDPIII) პროექტის ნომერი: P150696

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტი (RDPIII) პროექტის ნომერი: P150696

No. IBRD/RDPIII/G/DC/01-2019
16 აპრილი 2019

შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის ღვინის ქარხნის შპს. „კარდანახი 1888“-ის წყალმომარაგებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის (ჭაბურღილი) მოწყობა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის ღვინის ქარხნის შპს. „კარდანახი 1888“-ის წყალმომარაგებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის (ჭაბურღილი) მოწყობა
4 აპრილი 2019

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება - #IBRD/RDPIII/CS/CQS/18-2018.
29 მარტი 2019

შეტყობინება კონტრაქტის გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა მინიჭების შესახებ

შეტყობინება კონტრაქტის გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა მინიჭების შესახებ