ტენდერის შედეგები

24 იანვარი 2024

შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - ქალაქ ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის მოთხოვნის ნომერი (RFB) No: # IBRD/I2Q/CW/NCB/13-2023
24 იანვარი 2024

შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - დაბა აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის მოთხოვნის ნომერი (RFB) No: # IBRD/I2Q/CW/NCB/11-2023-2
18 იანვარი 2024

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების ანულირების შესახებ - გვიმრიანის სკოლა - DEP230000051

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების ანულირების შესახებ - გვიმრიანის სკოლა - DEP230000051
18 იანვარი 2024

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების ანულირების შესახებ - DEP230000038 - სულდის საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობა

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების ანულირების შესახებ - DEP230000038 - სულდის საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობა
18 იანვარი 2024

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - DEP230000052 - შუაფარცხმის საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობა

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - DEP230000052 - შუაფარცხმის საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობა