ტენდერის შედეგები

10 აგვისტო 2021

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ: ინდ. ექსპერტის შერჩევა-RDP3

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ: ინდ. ექსპერტის შერჩევა-RDP3