ტენდერის შედეგები

30 ნოემბერი 2021

აბასთუმანში ისტორიული სახლების დეტალური დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება

IBRD/RDPIII/CS/QCBS/17-2020

გაცნობებთ, რომ რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება აბასთუმანში ისტორიული სახლების დეტალური დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება.