ტენდერის შედეგები

12 ოქტომბერი 2018

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თბილისის მეტროს რეაბილიტაციის ზედამხედველობა

„გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ, გთხოვთ იხილოთ ინგლისურ ენაზე“