ტენდერის შედეგები

13 დეკემბერი 2018

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი:P42414-SUTIP1-ICB-1.01-Lot 2
12 ოქტომბერი 2018

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თბილისის მეტროს რეაბილიტაციის ზედამხედველობა

„გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ, გთხოვთ იხილოთ ინგლისურ ენაზე“