ტენდერის შედეგები

28 თებერვალი 2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ „საჩხერის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა“

28 თებერვალი 2019

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზის მიმდებარედ, მდ. თერგზე საქვეითო კიდული ხიდის მშენებლობა მინიჭების შესახებ

შეტყობინება კონტრაქტის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზის მიმდებარედ, მდ. თერგზე საქვეითო კიდული ხიდის მშენებლობა მინიჭების შესახებ
18 თებერვალი 2019

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თელავში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თელავში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებიზსა და მონიშვნების განთავსება
15 იანვარი 2019

შეწყვეტის შეტყობინება - დაბა აბასთუმანში წყალმომარაგების სისტემის და წყლის გამწმენდი ნაგებობის პროექტის რევიზია და სისრულეში მოყვანა, წყალარინების დეტალური პროექტის მომზადება, კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტირება/მშენებლობის ტენდერისათვის ტექნიკური დავალების და სპეციფიკაციების მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: №IBRD/RDPIII/CS/QCBS/04-2018

გაუთვალისწინებელი გარემოებების გათვალისწინებით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აუქმებს პროექტს საკონსულტაციო მომსახურებაზე: № IBRD/RDPIII/CS/QCBS/04-2018, რომელიც ფონდის ვებ-გვერზე (www.mdf.org.ge) გამოქვეყნდა 2018 წლის 03 აგვისტოს.
13 დეკემბერი 2018

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი:P42414-SUTIP1-ICB-1.01-Lot 2