შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ღია პროგრამა ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში“

24 მაისი 2024