გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. თბილისში N89 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა“

23 მაისი 2024