გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქალაქ ტყიბულის N1 და ქალაქ თერჯოლის N1 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

23 აპრილი 2024