გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თელავის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

20 ივლისი 2023

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თელავის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია 

 

storage/assets/file/documents%202023/.pdf