გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის

26 დეკემბერი 2022

 #SRMIDP/G/NCB/03-2022 „გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ“ _კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის 

 

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ.pdf