წინასაკვალიფიკაციო შეფასების შედეგი - საკონსულტაციო მომსახურება - ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში

21 დეკემბერი 2022