გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - დმანისის მუნიციპალიტეტში, წყლის მაგისტრალური მილსადენებისა და სათავე ნაგებობების მშენებლობა

28 ნოემბერი 2022