შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება

16 ნოემბერი 2022