შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - „საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში (ახალციხე)“

4 მაისი 2022