შეტყობინება საკონსულტაციო შერჩევის შეწყვეტის შესახებ - “ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ზედამხედველობა სამ ურბანულ ზონაში - კახეთის რეგიონი (თელავი და გურჯაანი) და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი (ზუგდიდი და მესტია), როგორც რეგიონული ჰაბები“

27 აპრილი 2022