გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ტელესკოპის და გუმბათის მიწოდება

1 აპრილი 2022